Tilbage til forsiden.
Sort SafariHvidGraaSolFugleSafariØstersSafariØvrige NaturTureHelgolandJules Verne
Sort SalgBørneSafariSort SolSælSafariForedragNaturOpholdTurArrangør
 TurKalender
Sort Sol 12

Stær

Spurvefugl: normalvægt omkr. 90 g (min. 45 g = livstruende og 110 g = super kondition).

Forekomst: Europa og store dele af Asien og forvildet til store dele af USA, Sydafrika og Australien.

Føde: bær, frø og insekter. 
Unge stære især frugter og bær.

Gamle stære især larver (stankelben/
gåsebiller). Kræver min. 3 års erfaring for at stæren

kan udnytte denne fødekilde rationelt.

Trækfugl: ankommer feb./marts og trækker bort okt./nov. Overvintrer i Holland, Belgien og England.

Flyveegenskaber: max. 75 km/time og omkr. 800-1000 km nonstop.

Forbrug: o,5 g fedt pr. flyvetime.

Lugtesans: Stæren kan finde vej ved hjælp af lugtesansen, det har et tysk forskningsforsøg vist i 1980èrne.

Bestand: optællinger har vist at der er omkring 400.000 stærepar i DK.

Synkron adfærd: hunnerne i et område synkroniserer deres æglægning, så alle lægger æg inden for 1 til 2 dage, hvilket sikrer at flest unger overlever, fordi der er unger overalt. Hvordan stæren klarer dette, vides ikke.

  Gøgestære: nabostære lægger ofte æg hos hinanden og
  fjerner et af  værtsparrets  egne æg, som smides ud af   reden.

  Stæreapotek: Stæren har mindst 25 plantearter som den bevidst bruger
  som værn  mod lus, mider, lopper m.v. Er der lus i reden, putter stæren
  friske  blade af bl.a. tagetes ned i  reden, og luseangrebet reduceres med op
  til  80%. Den lugter sig frem
  til de rigtige planter.

Yngleforhold: 4-6 æg, 12-14 dages rugning, 12 dages ungetid og kun et kuld pr. par pr. år. 

Reden: anlægges i hule træer, hulrum i bygninger eller i redekasser.

Alder: gennemsnitlig 7 år, rekord 25 år.

Ultraviolet udstråling: hanstære der udsender mest UV-stråling (det er  ikke nødvendigvis de største) får hurtigst fat i hunner, og de får også flest hunner. De mest strålende hanner parrer sig således med op til 5 hunner med hver sin rede, på én gang!               

Alkohol: Stærens evne til at nedbryde alkohol er 14 gange så effektiv som menneskets, hvilket er nødvendigt da gæret frugt og bær indeholder alkohol.
Udvikling:  antallet af stære er gået tilbage i de sidste mange år, særlig stærk har tilbagegangen været på Sjælland og i det nordlige Jylland. Siden 1976 en reduktionen  på omkring 50%. Bestanden som overnatter i Tøndermarsken har de sidste 4 år har været i fremgang.

Sangen: synger for at forsvare sit territorium og for at tiltrække hunner. Sangen udvikler sig med alderen og bliver mere avanceret med flere strofer på repertoiret. Stæren lytter til lyde og inddrager dem i sin sang, og hver stær har op til 15-20 imitationer.

  Dialekter:  ved undersøgelser på nattesædet har man kunnet påvise forskel-
  lige  dialekter og at stære holder sig til sin egen gruppe, sikkert ved at lytte
  til dialekten.
  Gamle fjer: Stæren skifter fjer én gang om året, andre fugle to gange. 
  Det  sparer stæren for energi, men til gengæld giver det beskidte fjer med lus 
  og  lopper.
Stær

Altid kollektiv: kun i den korte periode hvor hunnen ruger og varmer sine dununger,
sover hun ikke sammen med de øvrige stære.
Nattesæde kan være i tagrør, i tætte trægrupper eller i vedben ved en husmur.

Hannen sover altid i natkollektivet, også i ynglesæsonen hvor den kommer til reden lige før solopgang og starter med at synge.

Sort Sol: det er navnet på naturfænomenet som opstår, når stærene lige før de går til ro opfører en fantastisk ”luftballet” som er et af landets største naturundere.

Dagaggressiv: for at kunne være mest effektiv i jagten på stankelbenslarver må stæren hele tiden holde en afstand på 45 cm til nabostæren. Det gør den ved at være aggressiv.

Samme adfærd er ikke nødvendig, når den æder bær eller frugter.

Natsocial: for at kunne skifte til social natadfærd må stærene bruge et par småtricks som nedbryder det aggressive dagvæsen. Kort før overnatningen begynder de at synge, bade og pudse fjer. I begyndelsen er der 45 cm til naboen, og når de har sunget nok, er der 7 cm til naboen. Så er der tid til social natadfærd.


 Print artikel
              
Kom med på Sort Sol her og nu.

Husk Sort Sol skal opleves live sammen med Sort Safari.Kommende arrangementer
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
21-01-2017 14.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
29-01-2017 09.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Go-nat STORE ugle (De 5 Store) (JV)
10-02-2017 16.00
En Sort Safari® tematur i samarbejde med JydskeVestkysten, hvor vi oplever et af Nationalpark Vadehavets 5 største dyr - den&...
 
Hvid Sol - Vinter (JV)
11-02-2017 10.00

Velkommen til Hvid Sol - Vinter
Europas største fugleflokke 

H...

 
Valentin ØstersSafari
14-02-2017 09.00
Server østers for kæresten på Valentinsdag og oplev effekten af  verdens frækkeste råvare! 

Oplev de nyindvandrede østers, saml dem,...


Find din tur i Sort Safari's samlede turprogram...
Aktuelle presseklip

  Sort Safari Slotsgaden 19 Møgeltønder DK-6270 Tønder
T +45 7372 6400 E info@sortsafari.dk W www.sortsafari.dk