Tilbage til forsiden.
Sort SafariHvidGraaSolFugleSafariØstersSafariØvrige NaturTureHelgolandJules Verne
Sort SalgBørneSafariSort SolSælSafariForedragNaturOpholdTurArrangør
 TurKalender
FugleSafari 4

Grå Sol
Gæs, gæs, gæs og græs, så langt øjet rækker!

Over en million gæs opsøger marsken og Vadehavet. Her hviler de efter flere tusinde kilometers nonstop flyvning mellem de højarktiske yngleområder og Europa. Deres

overvintringsområder strækker sig fra Vadehavet til Sydeuropa.

Der er flere arter, der stopper op i Vadehavet, fordi de netop her finder fred og ro til det vigtigste i et gåseliv, nemlig at æde. Her lidt om to af marskens og Vadehavets gåsearter.

 

Grågåsen – den største

Grågåsen er den største af arterne. Den yngler fåtalligt i marsken og Vadehavet. Men når træktiden indledes i juli og august, kommer titusinder af danske, svenske og især norske grågæs til det danske Vadehav, hvor de ses mange steder, dog flest i søområder. I milde vintre bliver de mest robuste individer hele vinteren, ellers trækker arten til Spanien for at overvintre. Om foråret er grågåsen den første art der kommer, allerede i slutningen af

januar er de første her igen. Grågåsen er klog. Før efterårsjagten begynder, søger de fleste gæs ind i de jagtfredede områder. Skal de finde nye fødeområder, flyver de

i stor højde ind i baglandet, hvor de opsøger græs- og kornmarker. Om foråret fordeler gæssene sig helt anderledes. Da er der nemlig ikke jagt, og så kan de ses på de arealer, de undgik i efteråret. Grågåsen kender jagttiderne.

 

Bramgåsen – den talrige russer

Omkring den 5. - 10. oktober sker det - titusinder af bramgæs kommer direkte fra Rusland til Vadehavet. Det er vildt og meget storslået, når bramgæssene invaderer marsken. Der er larm og uro, og ingen er i tvivl: nu er russerne kommet.

Bestanden er i stadig fremgang, arten trives godt med marskens frodige græsenge.

Det er ikke længe siden at bestanden var truet. Nu er der omkring 300.000 individer

alene i den russiske bestand, og antallet stiger fortsat. En god naturhistorie, en art i rivende fremgang.

 

Nils Holgersens eventyrlige rejse overgås langt af et almindeligt gåseliv

Bramgåsens liv er fantastisk. Den yngler i barske, højarktiske russiske områder og kommer om efteråret trækkende nonstop over 2.000 km.

Parrene trækker sammen med ungerne til Vadehavet, hvor de fleste også overvintrer. Vi ved fra ringmærkning, at parrene holder sammen hele livet. De opholder sig endda på samme yngleplads og de samme rastområder år efter år. Ser du en gås på en mark i marsken i november, så kom igen næste år, og du vil med stor sandsynlighed gense ”din gås” samme sted - det er troskab. Mange gæs er mærket med farveringe, så det er muligt at gense ”sin gås”.

 

Moderne gåsetid!

Tidligere var bramgåsens liv meget enkelt: Sommer i klipper og is – resten af året i Vadehavet og altid travlt optaget af at æde.

Sådan er det bare ikke mere, de moderne tider begyndte for en del år siden. Pludselig fik nogle par en ny ide – de begyndte at yngle langs trækruten. Først i Østersøens

skærgård, så på Saltholm og nu i Vadehavet. I Vadehavet er der kun få par, men sker det samme som i Østersøen, bliver arten en almindelig ynglefugl, også i Vadehavet.

Den moderne østersøbestand steg meget hurtigt, fra enkelte par til nu over flere tusinder. Fremtiden for bramgåsen ser lys ud.

Vi vil opleve flere flokke i træktiden og sikkert også, at arten etablerer en stor ynglebestand. Foreløbig må vi dog indstille os på, at den 15. – 20. maj er det slut – da trækker bramgåsen nonstop til de højarktiske yngleområder.

 

Moderne gåseforskning benytter satellitter

Gæs forsynes nu også med en sender. Det giver ny, spændende viden. Vi kommer til at revidere gæssenes trækhistorie, og den bliver langt mere fantastisk end ”Nils Holgersens

eventyrlige rejse”. Det ved man fra de første resultater.

 

s og græs, græs, græs, græs

Når gæs ikke yngler, bruger de næsten alle de lyse timer på at æde. De har en glubende appetit. Hver gås æder mere end sin egen vægt hver dag! De er rigtig gode til på kort tid

at blive fede, nogle arter fordobler deres kropsvægt på kun en måned. Fedtenergien kommer fra marskens græs, det er hemmeligheden bag gæssenes succes.

 

Grå Sol … hvor opleves det?

De bedste steder at opleve gæs er i Tøndermarsken syd og vest for Tønder og i Ballummarsken vest for Skærbæk, langs Rømø dæmningen.

Flest gæs er der fra marts til maj og igen fra august til november.

Marsken og Vadehavet er i sandheden Grå Sol

 

Grå Sol - INFO

Alder: Op til 25 år

Vægt: 2-6 kg

Føde: Planter

Fødeudnyttelse: 25% (kreaturer 75%)

Antal fjer: Ca. 19.000

Bestand: 3,6 mio. i Europa

 

 Print artikel

  
    SAFARI i Nationalpark Vadehavet 
                             
                          oplev    

             
                             


Kommende arrangementer
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
21-01-2017 14.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
29-01-2017 09.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Go-nat STORE ugle (De 5 Store) (JV)
10-02-2017 16.00
En Sort Safari® tematur i samarbejde med JydskeVestkysten, hvor vi oplever et af Nationalpark Vadehavets 5 største dyr - den&...
 
Hvid Sol - Vinter (JV)
11-02-2017 10.00

Velkommen til Hvid Sol - Vinter
Europas største fugleflokke 

H...

 
Valentin ØstersSafari
14-02-2017 09.00
Server østers for kæresten på Valentinsdag og oplev effekten af  verdens frækkeste råvare! 

Oplev de nyindvandrede østers, saml dem,...


Find din tur i Sort Safari's samlede turprogram...


  Sort Safari Slotsgaden 19 Møgeltønder DK-6270 Tønder
T +45 7372 6400 E info@sortsafari.dk W www.sortsafari.dk