Tilbage til forsiden.
Sort SafariHvidGraaSolFugleSafariØstersSafariØvrige NaturTureHelgolandJules Verne
Sort SalgBørneSafariSort SolSælSafariForedragNaturOpholdTurArrangør
 TurKalender
FugleSafari 4


Fredag den 19. august 2011.  
I Margrethe-Kog og Rickelsbüller Koog var der 310 bramgæs, det kan være de lokale ynglefugle, hertil kommer 6.500 grågæs og 350 knortegæs.
Onsdag den 7. september. 1.25o tiltrækkende bramgæs sås i Vadehavet ved Ballum, den første store trækflok her i efteråret.
Lørdag den 17. september. 7.500 bramgæs, 2.500 knortegæs og 5.700 grågæs alene i Margrethe-Kog.
Mandag den 19. september. I Ballummarsken en flok bramgæs på 3.700 fugle.
Lørdag den 24. september. 17.500 bramgæs, 2.500 grågås og 1.200 blisgæs i Tøndermarsken.... alle blev de jaget op af Havørn.
Lørdag den 1.oktober. 22.500 bramgæs, 750 blisgæs, 5.000 grågæs og 740 knortegæs i yderkogene, en flot Grå Sol oplevelse.
Onsdag den 5. oktober. 27.000 bramgæs, 3.500 blisgæs og over 7.500 grågæs i yderkogene i Tøndermarsken, gæssene var meget urolige, sikkert på grund af havørn.
Lørdag den 8. oktober. Hele natten kunne der høres trækkende blisgæs og bramgæs. I Tøndermarsken står der nu 32.000 bramgæs i 4 store flokke og 4.500 blisgæs samt 5.000 grågæs.
Onsdag den 12. oktober. Der er gæs overalt i marsken, i alt talte vi 43.000 bramgæs, 7.500 blisgæs og over 10.000 grågæs ... det er sikkert efterårets kulminitation.
Fredag den 28. oktober. Der er stadig mange gæs, bramgæs talte vi op til 37.000, 3.000 blisgæs og over 7.000 grågæs. En stor, flot Grå Sol dag.
Fredag den 11. november. I Ballummarsken oplevede vi en bramgåseflok på 42.000, det var stort og vildt og den fløj hen over os og landede lige foran os i Vadehavet.
Tirsdag den 6. december. De fleste gæs er trukket, men der er stadig her i starten af vinteren 17.500 bramgæs, 375 kortnæbbet gæs og ikke mindre end 7.500 blisgæs.
Onsdag den 4. januar 2012. Efter stormen den 3. januar var gæssene trukket længere ind i baglandet, vi skønnede der er omkr. 10.000 bramgæs og ca 7.500 blisgæs.
Onsdag den 11. januar. Der var der omkring 7.500 Bramgæs og ca. 3.500 Blisgæs i marsken fordelt over rigtig mange lokaliteter, sikkert på grund af den høje vandstand som bevirker at alle marker står med sjapvand, ideelt for gæssene.
Onsdag den 25. januar. Skøn morgen, -4 grader og høj sol, 3.500 blisgæs og ca. 4.000 Bramgæs i Vidåsystemmet. Gæssene trak ved solopgang ud i marsken. En fantastisk oplevelse.
Mandag den 30. januar. Samlet står der i marsken omkring 7.500 blisgæs i 3-4 flokke og hertil kommer ca 3.500 blisgæs, som står meget spredt. I yderkogene så vi ca. 1.250 kortnæbbet gæs og 1 canadagås.
Lørdag den 4. februar. Nysne har fået gæssene til at søge sammen, og antallet er faldet, samlet er der omkring 5.500 bramgæs og ca. 3.000 blisgæs, som står i 3 flokke omkring Møgeltønder.
Lørdag den 11. februar. Der er stadig sne, og gæssene er samlet i få flokke omkring Aventoft, Sæd og Møgeltønder. I yderkogene er der næsten gåsetomt. I alt er der ca. 7.000 bramgæs, 5.000 blisgæs og 2.500 grågæs. Kortnæbbet gæs så vi ikke.
Søndag den 26. februar. Bramgåsen er kommet retur, sneen er væk og det er forårsstemmning blandt gæssene. Der var omkring 12.500 bramgæs, 7.500 blisgæs, 3.500 kortnæbbet gæs og over 3.500 grågæs samt 17 canadagæs.
Onsdag den 7. marts. I Tøndermarsken og Ballummarsken står der rigtig mange bramgæs, vi vurderer omkring 25.000, samr 6.000 - 8.000 blisgæs, ca 2.500 kortnæbbet gæs og hertil ca. 10.000 grågæs.
Torsdag den 15. marts. Bramgæssene står i to kæmpeflokke i Ballummarksen og Tøndermarsken, samlet min. 30.000. I Tøndermarksne var der ca 3.600 blisgæs, som stod i området omkring Aventoft/Haasberg Sø.
Lørdag den 17. marts. På Sort Sol-turen så vi omkring 5.500 blisgæs og 1.000 bramgæs som trak ind til overnatning i samme område som stærene ... det var stort og vildt med masser af gåselyd.
Fredag den 23. marts. I Tøndermarskens inderkoge er der omkring 5.500 blisgæs og omkring 1.000 brangæs. I yderkogene er der ca. 20.000 bramgæs.
Onsdag den 28. marts. I Tøndermarsken er der nu omkring 35.000 bramgæs, 2.550 kortnæbbet gæs, 1.500 blisgæs og 1.000 grågæs. Alle gåseflokke var meget urolige og fløj op adskillige gange på grund af angreb fra 2 havørne.
Mandag den 2. april. I Tøndermarsken er der omkring 25.000 bramgæs, 2.500 blisgæs og 1.750 kortnæbbet gæs i yderkogene og omkring Magisterkogen.
Onsdag den 4. april. Alene i de yderste koge i Tøndermarsken er der 47.000 bramgæs, 1.200 kortnæbbet gæs og i inderkogene tillige 2.250 blisgæs. For blisgæs og kortnæbbet gås er det mange så sent. Bamgåsen er nu ved at kulminere i antal.
Torsdag den 5. april. Hele natten var der stor aktivitet og masser af lyd fra trækkende bramgæs, som fløj mod øst og nordøst.
Lørdag den 7. april. Trods to nætter med usædvanlig stor trækativitet er der endnu flere bramgæs i Tøndermarsken, skønsmæsigt knap 50.000, og i Ballummarsken 25.000. På Højer vade 1.200 knortegæs.
Fredag den 13. april. I Tøndermarsken er der 45.000 bramgæs og i Ballummarsken 35.000, det er mange på nuværende tidspunkt.
Onsdag den 18. april. I inder- og yderkogene er der nu over 40.000 bramgæs, 2.500 blisgæs og ca 3.500 grågæs.
Mandag den 23. april. I Tøndermarsken er der omkring 47.500 bramgæs, ca 2.500 knortegæs og 125 blisgæs samt minimum 2.500 grågæs.
Onsdag den 25. april. I Ballummarsken er der minimum 45.000 bramgæs, som var ret urolige på grund af jagt fra 2 havørne.
Fredag den 27. april. Måske årets største antal bramgæs i Tøndermarsken, der er over 80.000, langt de fleste i Margrethe-Kog og Gammel Frederikskog. Hertil kommer ca 75 blisgæs, hvilket er sent, ca 3.500 grågæs og ca 1.500 knortegæs. Der hersker en intens fouragering blandt alle gæs.
Onsdag den 2. maj. I de yderste koge i Tøndermarsken er der gæs overalt, samlet måske knap 100.000 bramgæs. Det var umuligt at få et overblik på grund af jagende havørne og Vandrefalk. Gæssene var meget urolige og fløj til og fra søfladerne og gæsningsområderne. Dagen var en af de største Grå Sol-dage, gæs sent på eftermiddagen og først på aftenen. I Ballmummarsken var der nu kun ca 2.500 bramgæs omkring Rømødæmningen og ca 3.500 knortegæs.
Søndag den 13. maj. Der er igen rigtig megen uro blandt gæssene, og i løbet af kun én time trak 2.750 bramgæs mod nordøst. Samlet var der i Tøndermarsken kl. 19.00 minimum 22.500 bramgæs og ca 2.500 grågæs og i Rickelsbüller Koog og Margrethe-Kog minimum ca 1.575 knortegæs. Vi forventer, at langt de fleste gæs trækker nu i nat.
Mandag den 14. maj. I Ballummarsken er der stadig ca 7.500 bramgæs.
Tirsdag den 15. maj. I Tøndermarskens yderste koge er der omkring 12.500 bramgæs som er meget urolige, og langt de fleste står udparret, to og to, det virker som om de sidste bramgæs trækker nu.
Tirsdag nat den 15. maj. Der er højlydt gakken af store trækkende flokke over hele Sønderjylland.
Onsdag den 16. maj. Hele morgenen var der trækkende gæs over hele marsken ... det sker nu: de sidste trækker til yngleområderne i det Russiske Ishav, helt som forventet.
Torsdag den 17. maj.  I marsken er der kun enkelte bramgæs tilbage. I Tøndermarsken max 350 bramgæs, som står spredt omkring områdets søer, det er de lokale ynglefugle og de fugle, der ikke kunne trække med hovedflokken, sikkert svage og syge fugle.
Tirsdag den 22. maj. På vadefladen mellem Jordsand og Højer er der minimum 3.500 knortegæs og omkring Rømø Dæmningen og ved Rømø minimum 4.750 knortegæs.
Lørdag den 25. maj. På Jordsand er der minimum 4.250 knortegæs, som er meget ivrigt fødesøgende. 
Søndag den 26. maj. På Jordsand er der ca 2.500 knortegæs som var meget urolige, typisk lige før de trækker.
Søndag den 26. maj. Kl 20.20 trak over 2.500 knortegæs over Møgeltønder mod øst ... trækket til Ishavet er i gang.

Ynglende Bramgås.
Onsdag den 30 maj.
I et yngelområde ca 20 km syd for landegrænsen så vi minimum 130 ynglende bramgæs, aldrig tidligere har vi set så mange i dette lille fugleområde. De bygger reder i tagrør og øvrig høj vegetation.
Tirsdag den 5. juni. I Margrethe-Kog og Rickelsbüller Koog yngleder der minimum 250 par bramgæs, en volsom stigning i forhold til sidste år, der er mange udparrede fugle som tilsyneladende ikke yngler. Samlet bestand omkring 1.250 fugle.

Generelt om Grå Sol 2011 - 2012.
Aldrig før har vi set så mange Bramgæs og Blisgæs som i efteråret 2011 og foråret 2012. Det overgår langt alle tidligere års antal gæs. Bramgåsen med opholdssteder ud mod kysten og Blisgåsen med en fordeling lidt længere inde i baglandet langs åløbene. Kortnæbbet Gæs har optrådt lidt hyppigere end normalt og Knortegås kom sidst på foråret i ret store antal, på linje med tidligere års forårsbestande.
Det har været en helt formiddabel god Grå Sol sæson ... den største til dato .... måske med Europas største samlede gåsekoncentrationer.
Grå Sol er i marsken en international Safari oplevelse.

 Print artikel

  
    SAFARI i Nationalpark Vadehavet 
                             
                          oplev    

             
                             


Kommende arrangementer
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
21-01-2017 14.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Østers- & MuslingeSafari - Rømø
29-01-2017 09.00
Velkommen på Østers- & MuslingeSafari - Rømø 
med indsamling af forskellige lækre muslinger fra Nationalpark Vadehavet

En ...
 
Go-nat STORE ugle (De 5 Store) (JV)
10-02-2017 16.00
En Sort Safari® tematur i samarbejde med JydskeVestkysten, hvor vi oplever et af Nationalpark Vadehavets 5 største dyr - den&...
 
Hvid Sol - Vinter (JV)
11-02-2017 10.00

Velkommen til Hvid Sol - Vinter
Europas største fugleflokke 

H...

 
Valentin ØstersSafari
14-02-2017 09.00
Server østers for kæresten på Valentinsdag og oplev effekten af  verdens frækkeste råvare! 

Oplev de nyindvandrede østers, saml dem,...


Find din tur i Sort Safari's samlede turprogram...


  Sort Safari Slotsgaden 19 Møgeltønder DK-6270 Tønder
T +45 7372 6400 E info@sortsafari.dk W www.sortsafari.dk